През изминалата седмица екипът на ЦРУО посети трите населени места и са запозна с политиките на всяко от тях по отношение на включването на  ромите.

В рамките на проект Municipality 4 Roma бяха организирани три информационни дни в общините,които предварително са подписали писма за подкрепа. На събитията екипът на нашата организация представи добрите практики на община Кампобасо, Италия заедно с италианските партньори по проекта, които също се включиха в дискусиите в реално време.

Съвсем очаквано не липсваха добри практики и от българска страна. В община Сливо поле всички деца са обхванати от образователната система без значение от техния произход, въведено е и задължително обучение на деца на 4-годишна възраст. На срещата присъстваха директори на училища, детски градини, общински и читалищни служители като всички споделиха своя опит при работа с ромите. Много от децата с такъв произход в последствие стават педагози или социални работници. По време на пандемията ромите от Сливо поле, живеещи в чужбина, организирано изпращат средства за подпомагане на общината.

В община Иваново се срещнахме предимно с представители на самата общност като самите те изразиха удовлетворението си от работата с институциите и общинските служители. Децата от ромски произход там също се включват в редица извънкласни дейности, а образованието е приоритет.

Същото споделиха и представители на общината, общинския съвет и областната администрация в Монтана. В общината също се предлагат социални жилища за социално слаби срещу месечен наем от 40лв., те обаче подчертаха, че нямат специални политики за ромите и са против такова разделение. Те работят в подкрепа на социално слаби без значение от техния етнически произход. В общината има двама общински съветници от ромския етнос, а през 2020 г. с почетен знак на община Монтана бе удостоен и ромски представител със заслуги в областта на спорта – Ташко Танов. Местните споделиха още, че Монтана е сред общините с най-висок процент роми с висше образование.

И трите общини демонстрираха интерес за създаване на дългосрочно партньорство с ЦРУО и подкрепа за бъдещи проекти в областта на ромското включване.