• Заключителна конференция по проект Municipality4Roma

    Ромите имат нужда от насърчаване, но не и да бъдат разделяни от обществата, където живеят.

  • Иваново, Сливо поле и Монтана – общини, работещи в подкрепа на ромите

    През изминалата седмица екипът на ЦРУО посети трите населени места и са запозна с политиките на всяко от тях по отношение на включването на  ромите.

    В рамките на проект Municipality 4 Roma бяха организирани три информационни дни в общините,които предварително са подписали писма за подкрепа. На събитията екипът на нашата организация представи добрите практики на община Кампобасо, Италия заедно с италианските партньори по проекта, които също се включиха в дискусиите в реално време.