Проектът си поставя за цел разработване на ефикасен и стандартизиран модел за включване на ромската общност в активния живот на общините Кампобасо – Италия и Трън- България на основата на вече успешно тестван модел (RoMunicare Project).

Продължителност: 24 месеца  (Януари 2019 – Декември 2020)

Партньори:

  • Institute of Research on Population and Social Policies of the Italian National Research Council (IRPPS - CNR), Италия;
  • Ares 2.0 SRL, Италия;
  • Opera Nomadi Associazione, Италия;
  • Comune di Campobasso, Италия;
  • CSCD, България и
  • IASIS, Гърция.