На 12 април 2019 година, експертите на Център за развитие на устойчиви общности Станимира Хаджимитова и  Диана Георгиева се срещнаха с представители на общинското ръководство на Община Трън за представянето на проекта.

Присъстващите се запознаха и с визуалните материали, които ще бъдат използвани в комуникационните активности по проекта.