Проект „ Община, работеща в подкрепа на ромите" (Municipality4Roma (M4R)) е амбициозен проект. Целта му е въвеждане на усешно тестван модел за включване на ромската общност в активния живот на общините Кампобасо - Италия и няколко общини в България. Пътят към включването не е лек и трудностите са добре познати. Но трябва да се предприемат определени процедурни стъпки. Няма алтернатива на включване на ромите в социалния живот.

Прочети още...

На 12 април 2019 година, експертите на Център за развитие на устойчиви общности Станимира Хаджимитова и  Диана Георгиева се срещнаха с представители на общинското ръководство на Община Трън за представянето на проекта.

Присъстващите се запознаха и с визуалните материали, които ще бъдат използвани в комуникационните активности по проекта.

Прочети още...

Проектът си поставя за цел разработване на ефикасен и стандартизиран модел за включване на ромската общност в активния живот на общините Кампобасо – Италия и Трън- България на основата на вече успешно тестван модел (RoMunicare Project).

Прочети още...