Екип от България се включи активно във финалните събития по проект WEGO3 в Брюксел през февруари.

В заключителната конференция участваха експертът от ЦРУО Диана Георгиева, Ана Попова от Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Дамла Ахмедова от Сдружение „Център Динамика“, гр. Русе. На срещата бяха представени постигнатите резултати в България и успешно пилотираните местни мерки за квалификация и преквалификация на жени, претърпели налисие от интимния партньор.

Дейностите в регион Русе се усъществиха основно през лятото на 2022г., когато екип от 7 жени, представителки на целевата група, се включи в поредица от обучения за развитие на собствен бизнес и социално предприемачество. Момичетата преминаха и курс за възпитателки и за оказване на първа медицинска помощ. Днес те вече са лицензирани детегледачки и могат спокойно да упражняват тази професия.

През ноември 2022г. вече бе регистрирана Агенция за почасово гледане на деца „Веселушко22“, която вече търси своите първи клиенти.

Георгиева посочи, че едно от най-големите постижения на екипа от момичета, с който работи, е създаването на общност, която работи в посока на икономическото овластяване на жените, преживели насилие от интимния партньор. За това своя принос е дал и подготвителният период – пред последните 2 години 16 организации и институции от региона обединиха усилия за подкрепа на тези жени.

Колегите от държавите партньори по проекта не пропуснаха да отбележат, че моделът, приложен в България, несъмнено е най-успешен.