Инициативата е част от проект “WEGO3 -  от индивидуално овластяване на преживели насилие от интимния партньор към ангажиране на обществото“, в който участват Център за развитие на устойчиви общности, София(ЦРУО) и Сдружение “Център Динамика”, Русе.

Под вещото ръководство на Диана Георгиева, експерт към ЦРУО, 7 дами планират редица срещи с адвокати и счетоводители, за да регистрират своя неправителствена организация. Идеята е чрез нея да се създаде социално предприятие, където те да могат да предлагат почасово гледане на деца.

Част от тези жени са преживели домашно насилие от интимния партньор (клиенти или служители на Сдружение “Център Динамика”), а социалното предприемачество е част от техния път за овластяване и еманципация. Другите участнички в проекта са студентки в Русенския университет, специалност „Социални дейности“ и по думите на техния ръководител – Диана Георгиева, са изключително мотивирани и амбициозни да постигнат успех.

Всички те вече преминаха обучение по долекарска помощ, проведено от Български червен кръст - Русе и в момента се обучават в социално предприемачество. През септември предстои организирането  и на  професионален курс за детегледачки и възпитателки към Центъра за професионална подкрепа към КНСБ.

Идеята за създаване на подобен тип социално предприятие се зароди след провеждането на люборатории за политики в три града на България (Пловдив, Търговище и Русе), като част от проект WEGO3. По време на тях експерти и представители на заинтересованите страни по темата за икономическо овластяване на жени, преживели домашно насилие, трябваше да се обединят около мярка за подпомагане на жертвите, която да бъде тествана на регионално ниво в продължение на 9 месеца.

Активните момичета, които днес смело развиват своя проект, проведоха проучване в социалните мрежи, от което стана ясно, че в област Русе има широко търсене на услугите по почасово гледане на деца, но въпреки това предлагането е изключително ниско. Така те целят да отговорят на нуждите на стотици граждани като в същото време осигурят финансова независимост както за себе си, така и за още жени, пострадали от домашно насилие.

Развитие по темата следете на сайтовете на Център за развитие на устойчиви общности - https://cscd-bg.org/bg/proekti/proekt-wego-3 , Сдружение „Център Динамика“ - https://dinamika-ruse.bg/ , както и на официалния сайт на проект WEGO3 - https://www.wegoproject.eu/