На 5-ти септември Боянка Димитрова от Регионален съвет на КНСБ Русе и Деана Димова, директор на Сдружение „Център Динамика“ подписаха документа в услуга на преживелите насилие от интимния партньор.

С него от КНСБ се ангажират да полагат усилия и да дават предложения за осигуряване на възможност за стабилна работа, образование, квалификация и преквалификация, обучение във финансова грамотност, подкрепа за стартиране на собствен бизнес, включване в активности за личностно развитие, както и други, които биха помогнали на жените да започнат живота си самостоятелно отново.

Регионалният съвет на КНСБ Русе е ключов партньор сред участниците в Териториалния протокол, тъй като може да предоставя трудово-правни съвети на клиентите на кризисния център, да посредничи за контакт с бизнес организации, а също и да участва в информационни кампании, обучения и други инициативи с цел популяризиране на общата кауза.

С подписването на документа местният клон на синдикалната организация стана част от голямата партньорска мрежа на Териториалния протокол в подкрепа на жени, преживели насилие. Неин координатор е Сдружение „Център Динамика“, а партньори са редица организации, институции и бизнес компании.

Голямото семейство от съмишленици се разширява периодично и неуморно. Преди около месец част от него стана и Асоциация за жените адвокати. Повече за ролята на тази организация в контекста на партньорството й с „Център Динамика“ вижте тук - https://cscd-bg.org/bg/proekti/proekt-wego-3/asotsiatsiya-za-zhenite-advokati-stava-chast-ot-teritorialen-protokol-za-podkrepa-na-zheni-prezhiveli-nasilie-ot-intimniya-partnyor .

Още информация за проект WEGO – икономическо овластяване на жени, преживели насилие от интимния партньор, може да намерите на официалния сайт на проекта https://www.wegoproject.eu/  , както и на уебстраниците на българските партньори – Сдружение „Център Динамика“, Русе - https://dinamika-ruse.bg/ и Център за развитие на устойчиви общности, София - https://cscd-bg.org/bg/proekti/proekt-wego-3 .