Той коства големи суми не само на служителите, които са принудени да сменят работното си място, но и на работодателите, които са инвестирали време и усилия в своите кадри, както и на икономиката като цяло.

Прочети още...

Център за развитие на устойчиви общности /ЦРУО/ има удоволствието да Ви покани на конференция на тема „Нулева толерантност към тормоза и насилието на работното място", която ще се проведе на 7 юни 2022г. от 9:30ч. в Дом на Европа, ул. „Г.С.Раковски 124".

Прочети още...

Център за развитие на устойчиви общности (ЦРУО) София обявява две свободни позиции за обучителни практики на младежи:

  • Сътрудник Координатор на проекти / инициативи

Място на провеждане на практиката: София,  в офиса на сдружение „Център за развитие на устойчиви общности“ на адрес: ул. „ Парчевич 37Б“ , ет.2, ап. 4

Период на провеждане: октомври – ноември 2020 г.

  • Сътрудник Координатор на проекти / инициативи

Място на провеждане на практиката: - Брезник, в Регионалния Младежки Център RAISE Youth.

Период на провеждане:  октомври – ноември 2020 г.

Тези практики са подходящи за теб, ако:

Прочети още...

До Мира и Центъра за развитие на устойчиви общности/ Джендър проект в България

 

На Мира и организациите, които представлява изпращам кратко послание:

По- нататък ще напиша повече, сега пращам само импресии, така да се каже, само това, което ми се е запечатало, „импринтвало” от нашето по- ранно общо развитие в областта на правата на жените.

Прочети още...

Мисията й е постигане на реална равнопоставеност на жените и мъжете във всички сфери на обществения живот - в България, в региона и в глобален мащаб. Замислена е като застъпническа организация по правата на жените и за изпълнение ангажиментите на правителството по политиките на ЕС и ООН, касаещи равнопоставеността на жените и мъжете, момичетата и момчетата.

Прочети още...

На 22 май експертите от Център за развитие на устойчиви общности представиха пред близо 30 жени възможностите за безплатно обучение по бизнес и предприемачество по проект „Пилотен инкубатор за женско предприемачество” и последващите възможности за развитие на собствен бизнес.

Прочети още...

В края на м. април т.г. екипите на Асоциация СЕЛЕНА и Център за развитие на устойчиви общности се срещнаха с потенциални участници в проекта в градовете София, Перник, Кюстендил и Благоевград. Проектът цели осигуряване на подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и развитие на предприемачество на 60 безработни и/или заети лица.

Прочети още...