На 22 май експертите от Център за развитие на устойчиви общности представиха пред близо 30 жени възможностите за безплатно обучение по бизнес и предприемачество по проект „Пилотен инкубатор за женско предприемачество” и последващите възможности за развитие на собствен бизнес.

Прочети още...

В края на м. април т.г. екипите на Асоциация СЕЛЕНА и Център за развитие на устойчиви общности се срещнаха с потенциални участници в проекта в градовете София, Перник, Кюстендил и Благоевград. Проектът цели осигуряване на подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и развитие на предприемачество на 60 безработни и/или заети лица.

Прочети още...

Равнопоставеността между жените и мъжете е основно право в страните от ЕС. Също така е необходимо условие за постигането на целите на икономическия растеж, заетостта, социалното сближаване и конкурентоспособността.

Прочети още...