Станимира Хаджимитова, Център за развитие на устойчиви общности, и Валентина Диканска, Съвет на жените в бизнеса, Бизнес старт, 08.03.2017

Изследване на EY показва, че България попада в топ 5 на държавите, в които жените имат най-голям процент представителство в управлението на бизнеса в бордовете на корпоративни структури – почти 30%. Това коментира Валентина Диканска от Съвета на жените в бизнеса в предаването "Бизнес старт" с Иван Нончев.

Все още съществува вертикалната и хоризонталната сегрегация на пазара на труда, каза от своя страна Станимира Хаджимитова от Джендър проект в България. По думите ѝ икономическата независимост на жените е в основата на всякаква друга дискриминация.

Индексът за равнопоставеност на половете, който бива публикуван всяка година от Института по равнопоставеност на половете към ЕК показва, че скандинавките страни са най-напред в напредъка си в тази област. България се нарежда на около 30-то място, посочи тя.

Темповете, с които се осъществява напредък по тези показатели, е от порядъка на 70 години, а според изследвания на Световния икономически форум –150 години, отбеляза Диканска.

Вижте повече във видеото: