На 30, 31 юли и 1ви август се проведе обучение на местни трудови медиаторки по проект BRIGHT в Монтана. В него взеха участие 17 жени, сред които здравни медиатори от 5 общини в област Монтана, младежки медиатори, представители на Областна администрация Монтана - специалисти по регионално развитие и равнопоставеност на жените и мъжете, представители на Местна комисия за борба с трафика на хора, представители на НПО, на Общински съвет по наркотични вещества и други институции.

Оказа се, че част от тях са работили в селското стопанство в чужбина, други работят с жени, които планират да пътуват или вече са пътували за сезонна работа. Обучението, ръководено от  Станимира Хаджимитова – директор на Център за развитие на устойчиви общности и Валентина Васильонова – зам. Председател на Федерацията на независимите синдикати в земеделието, премина повече от успешно и несъмнено успя да въздейства на всички присъстващи.

Сред засегнатите теми бяха икономическото овластяване на мобилните работнички, механизми за социална защита в ЕС, трудови и социални права, как да разпознаем и да избегнем  капаните  на трафика на хора, кои са институциите и организациите за подкрепа в България и в Италия, кои са опасностите и капаните пред мобилните работнички - боравене с информация в интернет и как да се търси вярната информация.

В края на обучението бяха разработени 6 плана за регионални информационни срещи с жени, мобилни работнички от целия район. Те ще се проведат през август.

Участничките в обучението споделяха своя опит и този на жените, с които работят от първо лице и бяха изключително активни и любопитни. Голяма част от курса премина в дискусия и в начертаване на конкретни искания от страна на присъстващите. В края на тридневната среща бяха връчени и сертификати за участие, а местните трудови медиаторки споделиха, че се чувстват информирани и овластени да действат активно от тук нататък при работата си със сезонни работнички и да ги насърчават да търсят правата си и да уважават своя труд.