Този и още тревожни факти бяха споделени на вчерашната заключителна конференция по проект BRIGHT, която се проведе в Рим.

От нея стана ясно, че проблемите на жените в този сектор далеч не са малки и мобилните работнички трябва да бъдат информирани в страните си на произход за това как да търсят обяви за работа и какво да изискват от своите работодатели.

В България и Румъния бяха организирани такива кампании като бяха обучени и местни трудови медиатори, които да разпространяват информация сред желаещите да търсят работа в чужбина. В рамките на проекта в България бе организиран и семинар за ангажиране на заинтересованите страни и изготвяне на съвместни инициативи.

Според директора на Център за развитие на устойчиви общности, Станимира Хаджимитова, макар идеите да са налице, у нас все още няма критична маса, която да приложи взетите решения.

В Италия също обръщат сериозно внимание на проблема, тъй като близо 40% от работниците в селското стопанство там са жени, а навлизат и все повече жени от държави извън ЕС. Всички те може да бъдат жертва на двойна дискриминация – по пол и произход. Голяма част от тях работят и без договори и са заплашвани от своите работодатели, че ще бъдат наказани, ако подадат оплакване.

Във връзка с това няколко общини и организации в Южна Италия сключиха споразумения за съвместни действия за защита на тези жени. Нещо повече идеята е на европейско ниво да се въведат санкции като се спират субсидиите на ферми с недобри условия на труд. Италианските колеги успяха в рамките на проекта да създадат и защитено пространство, където работничките да може да ходят и да търсят консултации и помощ.

Партньорите по проекта са обнадеждени, че той трябва да има продължение, защото на жените предстои да се осигури максимална защита на трудовите и социалните им права, както и услуги за децата им, които пътуват заедно с тях или остават в страните на произход.