Жертвите на сексуален тормоз на работното място в България вече могат да споделят своите истории напълно анонимно на адрес:

https://www.teamworkproject.eu/bg/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0/

Целта на платформата в рамките на проект „ТEAMWORK – Екипен отговор на сексуалния тормоз на работното място“ е да осигури пространство на оцелелите да говорят свободно за насилието, с което са се сблъскали. У нас, макар и немалко сигнали да стигат до Комисията за защита от дискриминация или съда, около проблема все още съществува стигма и за него почти не се говори в публичното пространство.

Информацията, подавана от пострадалите или извършителите, ще бъде анонимна. Ще се използват по две букви за идентификация на жертвата и две за насилника(напр. ВЛ и ГД) като не е задължително те да отговарят на реалните имена на хората, замесени в историята. Публикациите няма да се качват автоматично: след подаването им ще бъдат проверявани и редактирани, ако е необходимо от администраторите на уебстраницата, за да се гарантира съответствие с изискването за анонимност и за избягване на дискриминационна или реч на омразата.

Благодарение на тези лични истории не просто ще повишим обществената осведоменост по проблема, но ще покажем и на много други жертви на такъв тип тормоз, че има и други като тях и има към кого да се обърнат. Платформата съдържа и информационен лист относно законодателството във връзка със сексуалния тормоз в България и информация за компетентните органи, към които можем да се обърнем, когато имаме проблем.

През изминалата година в рамките на проект TEAMWORK бе проведено национално изследване сред работници и работодатели по темата за сексуалния тормоз на работното място, от което стана ясно, че голяма част от тях не разбират точно какво представлява този тип злоупотреба и кои са механизмите за защита на пострадалите. На работниците липсва информираност, а на бизнеса чувствителност по темата.

Именно затова Център за развитие на устойчиви общности провежда семинари за изграждане на капацитет по темата за сексуалния тормоз на работното място за работници и мениджъри „Човешки ресурси“. В следващите месеци ще бъдат организирани и работилници, на които заедно със заинтересовани страни да дискутираме резултатите от проучването и ще търсим възможни решения на проблема. Целта е различните играчи да предложат политики или законови разпоредби и методи за прилагането им, така че да бъдат в услуга на пострадалите от сексуален тормоз на работното място.

Ще бъде организирано и информационно събитие за медии и мениджъри, където те ще получат повече информация за конкретното предложение за действие и ангажимента, който са поели работодателските организации и институциите.