На 25 ноември Център за развитие на устойчиви общности заедно с Федерация на независимите синдикати в земеделието организира уебинар по темата за равнопоставеността и насилието над жени.

Един от основните акценти по време на събитието бе сексуалният тормоз на работното място – тема, по която работим в рамките на проект TEAMWORK. Директорът на ЦРУО – Станимира Хаджимитова разясни какво представлява този тип тормоз, как и къде най-често се практикува. Облагодетелствани почти винаги са служителите на по-висока позиция, които използват своето служебно положение за лични облаги.

Интересно бе да се споделят и резултатите от национално проучване сред служители и мениджъри, организирано в рамките на проект TEAMWORK – това направи Виолета Иванова, зам. директор на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ и експерт към ЦРУО.  Един от основните изводи от това изследване е, че проблемът за сексуалния тормоз на работното място не се възприема за актуален, нито се коментира и осъзнава от обществото. Основното му проявление най-често е под формата на психическо насилие, но въпреки това явлението се подценява и се вкарва в контекста на ежедневните трудности, с които се сблъскват работещите.

Като тормоз може да се определи и дори, когато лицето, което досажда, няма намерение да обиди някого и за него това е просто шега, безобиден флирт или ласкателство. Често този тип тормоз трудно се осъзнава и от самите жертви, затова остава недокладван, а работниците не са запознати, че така се нарушават не само трудовите, но и човешките им права. Много жертви не предприемат действия и заради страх от репресия.

Като основни белези, по които да разпознаем, че даден служител е жертва на сексуален тормоз на работното място, Виолета Иванова определя изпадането в депресия, идването със страх на работа, ползването на болнични, работенето несъсредоточено и честото допускане на грешки.

Участниците в онлайн дискусията, сред които представители на различни институти и областни дирекции, както и мениджъри на фирми и директори на колежи, споделиха, че не познават темата и тя определено не влиза в техния дневен ред, но проявиха интерес към бъдещите дейности по проекта.

Според тях също така трябва да се вземе под внимание, че през последните 2 години понятието за работно място се промени в следствие на пандемията от Ковид-19 и за такова вече не бива да се смята само физическото място, но и цялата работна атмосфера и среда, дори и онлайн.

Информационният ден завърши с благодарности за ползотворната среща и готовност за съвместни бъдещи действия за борба със сексуалния тормоз на работното място!