Най-добрите бизнеси ще получат значка, която могат да използват като гарант, че тяхната компания работи активно за превенция и борба с това явление.

В събитието се включиха повече от 20 журналисти, представители на националните обществени медии, големи ежедневници, женски сайтове и бизнес медии. Освен тях се включиха и още активисти, психолози и представители на НПО. Директорът на ЦРУО – Станимира Хаджимитова разясни на всички какво представлява проблема и защо е толкова важно и у нас да започне да се говори по темата. Доказателство за това бяха и представените резултати от проведеното национално проучване сред работодатели и служители в рамките на проект TEAMWORK. Какво означават числата, обясни Виолета Иванова от Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ.

От него става ясно, че макар повечето мениджъри и собственици да вярват, че имат добри механизми за защита на жертвите, голяма част от служителите не се чувстват защитени или не могат правилно да преценят кога и дали са станали жертва на сексуален тормоз на работното място.

В края на срещата експертът на ЦРУО Диана Георгиева запозна участниците с платформата, разработена в рамките на проекта и още веднъж подчерта тяхната значима роля за разпространяването на полезна информация, защото колкото повече хора разкажат за своите преживявания, толкова по-вероятно е да помогнат на друг да ги избегне.