На 14 и 15 февруари се събраха онлайн представители на над 10 компании и профсъюзи, с които да говорим по темата за сексуалния тормоз на работното място. След като се запознаха с правната рамка, те участваха в оживена дискусия и различни примери и куизи.

Заедно участниците обсъдиха как е редно да се реагира в различни ситуации, когато сред служителите се появи проблем от такова естество. В рамките на срещата бе представено и Националното представително изследване, подготвено по проект TEAMWORK, както и онлайн платформата, където пострадали могат да се запознаят с историите на други жертви или да разкажат своята. Там също така могат да намерят и подробно съдържание за това какво е българското законодателство по отношение на сексуалния тормоз на работното място.

Платформата дава възможност и за самооценка на бизнеса. След попълване на кратък въпроник, представителите на всяка компания могат да разберат добре ли се справят с осигуряването на безопасни условия на труд за служителите си, които се притесняват от такъв тип насилие. Те могат да получат специална значка, която да отличава тяхната фирма като компания активна срещу сексуалния тормоз на работното място.

В рамките на проекта предстоят и няколко срещи с цел осъществяване на съвместни бъдещи инициативи с институции и организации на национално ниво.