На 7 и 8 август 19 представители на компании се включиха в организираното от Център за развитие на устойчиви общности обучение за изграждане  на капацитет на служители на управленски позиции по проблема „Сексуален тормоз на работното място“.

В рамките на двата дни Станимира Хаджимитова от ЦРУО и Виолета Иванова от Института за социални и синдикални изследвания запознаха участниците с дефиницията, основната концепция и правната рамка относно сексуален тормоз на работното място. Представителите на различни компании имаха възможност да работят по конкретни казуси относно създаването на вътрешна политика за превенция на сексуалния тормоз и реакции при подадени жалби или сигнали от жертви. Любопитно беше краткото представяне на изводи от направената през тази година в САЩ оценка  на финансовите и икономическите разходи за сексуалния тормоз, оценка, която е важно да бъде направена и в България - както за индивида, така и за работодателя и обществото като цяло.

Всички са единодушни, че обучения и различни дейности са необходими и за персонала на всяка от фирмите, за да бъде всеки служител информиран къде и как да защити правата си.

По време на обучението бяха представени и резултатите от Национално изследване относно сексуалния тормоз на работното място, проведено в рамките на проект TEAMWORK – Екипен отговор на сексуалния тормоз на работното място. С резултатите от проучването може да се запознаете на страницата на ЦРУО раздел TEAMWORK.