СТРМ* - сексуален тормоз на работното място

В рамките на проект TEAMWORK до момента бяха проведени дълбочинни интервюта с експерти както и изследване сред служители и работодатели по отношение на СТРМ. По всички дейности до момента работи Виолета Иванова от Института по социални и синдикални изследвания при КНСБ и експерт към Център за развитие на устойчиви общности. Какви са нейните изводи от проведените срещи и анализи, вижда в разговора ни по-долу:

Прочети още...

Синдикатите в България разглеждат сексуалния тормоз на работното място, като въпрос за защита здравето и сигурността на наетите лица и като специфичен проблем на равнопоставеността на половете на работното място.

Прочети още...

СТРМ* - сексуален тормоз на работното място

Интервюираните лица в рамките на проекта до момента, се обединиха в общата оценка за негативни икономически и социални последици от упражняването на сексуален тормоз на работното място.

Прочети още...

СТРМ* - сексуален тормоз на работното място

50 ръководители са включиха в националното изследване в рамките на проект TEAMWORK - 62% са жени и 36% мъже.

Прочети още...

СТРМ* - сексуален тормоз на работното място

126 работници и служители се включиха в Националното изследване относно сексуален тормоз на работното място, от тях: 82.4% са жени и 17.6% мъже.

Прочети още...

Обществото и служителите в компаниите стават все по-чувствителни към общия проблем с дискриминацията, включително сексуалния тормоз.

През 2019 г. в Комисията за защита от дискриминация са постъпили 921 жалби. Те са почти два пъти повече от оплакванията през 2017 г., когато са били само 535, а през 218 броят им е достигнал 600.

Прочети още...