За проекта

Сексуалният тормоз на работното място  има различни форми и може да се прояви както от страна на колега, така и от човек, който е по-високо в йерархията на предприятието или от клиент. Въпреки че през последните години все повече жертви говорят за своя опит, проблемът остава недостатъчно видим.  Повечето служители се страхуват да съобщят за сексуален тормоз, за да не изгубят работата си или да не бъдат наказани или обвинени. Прилагането на методи за предотвратяване и справяне с това явление изисква комбинирани усилия и общи политики и практики.

TEAMWORK е европейска инициатива, която се фокусира върху засилване на борбата срещу сексуалния тормоз на работното място, като дава възможност на HR специалисти и мениджъри да разпознават, предотвратяват и да се справят с тези случаи, като целта е да се създаде култура на нулева толерантност към това явление.

Партньори:

KMOP - Център за социални действия и иновации, Гърция

Adecco – Adecco Formazione SRL, Италия

ЦРУО – Център за развитие на устойчиви общности, България

SURT – Fundació de Dones, Испания

OIT – Oxfam Italia Onlus, Италия

TEAMWORK се стреми към:

 • Даване на възможност на HR специалисти, ръководители на отдели и мениджъри да преразгледат фирмените политики и да въведат мерки за предотвратяване и справяне със сексуалния тормоз на работното място.
 • Повишаване осведомеността сред служителите за техните права и задължения.
 • Фокусиране на компетентните заинтересовани страни върху проблема, ангажирайки ги да създадат мрежа за безопасност за жертвите на сексуален тормоз на работното място.
 • Информиране и повишаване на осведомеността на обществеността за явлението.

КАК ЩЕ СЕ СПРАВИ TEAMWORK?

 • Чрез провеждане на изследователски дейности и разработване на насоки и учебни програми за изграждане на капацитет.
 • Чрез организиране на семинари за HR мениджъри, супервайзори, ръководители на екипи и мениджъри на висши длъжности.
 • Чрез организиране на обучения за повишаване на осведомеността на персонала от всички нива независимо от пола.
 • Чрез създаване на онлайн инструмент за самооценка за HR специалисти и старши мениджъри / висш мениджърски персонал  и за усъвършенстване политиката спрямо персонала.
 • Чрез разработване на онлайн платформа, която ще включва лични истории, професионални съвети и правни механизми за борба със сексуалния тормоз на работното място.
 • Чрез обединяване на публични и частни заинтересовани страни с цел сътрудничество за предприемане на действия и създаване на мрежи за безопасност за жертви на сексуален тормоз на работното място.

КОИ ЩЕ БЪДАТ БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ?

 • Повече от 120 мениджъри и HR специалисти/ старши мениджъри и работодатели.
 • Повече от 160 служители от всички нива.

За повече информация, моля посетете уебсайта на проекта:

www.teamworkproject.eu