Проект " Използване на нови медии за обучение и справяне с онлайн дискриминацията по отношение на мигрантите - NEMO

 

Това бе само един от изводите, до които стигнаха учители, ученици и педагогически съветници по време на Националната среща относно работата с НЕМО наръчника в цялата страна, която се проведе този петък.

Прочети още...

Във връзка с работата по проект NEMO - Използване на „новите“ медии за обучение и справяне с онлайн дискриминацията по отношение на мигрантите”екипът ни изготви национален доклад за дезинформацията в Интернет, проблемите на мигрантите у нас и как да се преборим с предразсъдъците и стереотипите.

Прочети още...

На 22 март експертът Диана Георгиева представи проект NEMO по време на конференция по проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

Прочети още...

В началото на новата 2019 год. ЦРУО започна работа по проект “NEMO - Използване на „новите“ медии за обучение и справяне с онлайн дискриминацията по отношение на мигрантите”. В рамките на две години, експертите на фондацията в партньорство с още 4 държави (Италия, Унгария, Австрия и Франция) ще насочат усилия в проучване на имиджа, който имат представителите на следните целеви групи: мигранти, чужденци, търсещи убежище, граждани на трети страни и представители на етнически малцинства в онлайн пространството, както и проявите на онлайн дискриминация и реч на омразата.

Прочети още...