На 22 март експертът Диана Георгиева представи проект NEMO по време на конференция по проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

 

Участието на експертката бе по покана на Институт по Психология към МВР. Проектът бе представен пред над 100 представители на различни структури от системата на полицията от цялата страна.