В началото на март в София в споделените пространства на Sofia Lab и Зона 21, в рамките на 3 дни се срещнаха представителите на организациите от консорциум NEMO.

Представителите на водещата организация Arci Solidarietà Onlus (Италия) разясниха както основните дейности на проекта, с акцент върху управлението и финансовото планиране и отчетност, така и на активностите през първата година.

Членовете на останалите организации разказаха накратко за проектите, по които работят, както и експертизата, с която разполагат в своите организации. В следващите дни, организациите, водещи направленията, по които трябва  да се реализират дейности в рамките на първата година, имаха възможност да запознаят присъстващите колеги с предстоящите задачи, както и особеностите при подготовка на съответните ресурси за всяка една от активностите,  а именно :

 • аналитичната дейност, заложена в WP 2: Анализ на нуждите, в водещ партньор Università Degli Studi Di Roma Tor Vergata (Италия);
 • WP 3: Създаване на наръчник, с водещ Urban Prod (Франция),
 • WP 5: Оценка на въздействието с водещ партньор (Università Degli Studi Di Roma Tor Vergata) и
 • WP 6 :Комуникационна дейност и разпространение на резултатите от представителя на Ares 2.0 (Италия).

По време на практичните упражнения бе тестван моделът на интервюта и партньорите изразиха своите предложения за адаптиране на предложения модел, за да бъде по-успешен при работа с представители на целевата аудитория.

Гостите на София от Италия, Франция, Австрия и Унгария имаха възможността да се насладят на част от забележителностите, с които София се гордее по време на прекрасната разходка с гид от програмата “Sofia Free Tour” през  първата вечер на своя престой. Всички те оцениха по достойнство и българската кухня.

Партньори по проекта:

 • Arci Solidarietà Onlus ( Италия); Università Degli Studi Di Roma Tor Vergata (Италия);
 • Ares 2.0 (Италия); Südwind (Aвстрия);
 • Radio Afrika Tv (Aвстрия);
 • Център за развитие на устойчиви общности (България),
 • Съвет на жените бежанки в България (България);
 • Urban Prod (Франция) и
 • Afrikáért (Унгария).