В началото на новата 2019 год. ЦРУО започна работа по проект “NEMO - Използване на „новите“ медии за обучение и справяне с онлайн дискриминацията по отношение на мигрантите”. В рамките на две години, експертите на фондацията в партньорство с още 4 държави (Италия, Унгария, Австрия и Франция) ще насочат усилия в проучване на имиджа, който имат представителите на следните целеви групи: мигранти, чужденци, търсещи убежище, граждани на трети страни и представители на етнически малцинства в онлайн пространството, както и проявите на онлайн дискриминация и реч на омразата.

В рамките на проекта ще бъдат разработени и тествани инструменти в помощ на педагогическите специалисти и децата в училище при изграждане на умения за правилно използване на дигиталните медии, насочване на вниманието  към позитивната роля на мигрантите. В България ЦРУО ще работи в сътрудничество със Съвета на Жените Бежанки в България -http://crw-bg.org/.

Повече подробности за дейностите по проект NEMO можете да откриете в  прикачената презентация - Изтегли в PDF.