Милен Миланов от Регионален Младежки RAISE център (РМЦ) – гр. Брезник, взе участие във втората част на заключителния семинар по проект „Младежко сътрудничество за обновяване на селското стопанство чрез образование“ (YOUCooperATE). Онлайн събитието, под формата на уебинар, бе организиран от Националното сдружение на малките семейни ферми и преработватели.

Темата, която Миланов представи, беше „Младежко сътрудничество за развитие на местната общност“. Той акцентира върху проведените до този момент дейности и инициативи от страна на РМЦ, сред които обучения и персонални менторски програми в сферите на устойчивото земеделие, туризма и IT технологиите.

Милен Миланов разказа още, че до момента проектът „Младежта в действие“ отговаря на нуждите и потребностите на младите хора от 18 до 29 години. „Нашият проект е възможност младежите да бъдат активната страна в подобряване условията на живот на местната общност и отделните населени места. Все повече от тях осъзнават необходимостта от това да стартират собствено бизнес начинание и търсят развитие в своя роден град.“, подчерта той.

Представителят от Брезник направи презентира и новото туристическо мобилно приложение www.travelsofiawest.eu („На запад от София“), изготвено след обучението по Туризъм и предоставящо информация за забележителности, маршрути, места за хранене, отсядане и интересни инициативи в област Перник. Той разказа и за работата на РМЦ по още няколко амбициозни идеи, сред които създаване на електронен магазин за местни традиционни храни и занаятчийски изделия, както и обособяване на туристически кооператив.

Сред гостите и участниците в уебинара бе и г-жа Ваня Боюклиева – заместник председател на Централния кооперативен съюз. Тя отправи покана към Регионален Младежки RAISE център за участие в съвместни дейности по линия на младежкото коопериране във вече създадената национална мрежа.

В рамките на заключителния семинар по проект „Младежко сътрудничество за обновяване на селското стопанство чрез образование“ (YOUCooperATE), участници в него от няколко Професионални гимназии по селско стопанство, представиха готовите си бизнес планове за развитие на земеделска кооперация. Те ще вземат участие в представяне на земеделски кооператив в Италия.

Проектът RAISE Youth, изпълняван от Центъра за развитие на устойчиви общности, обхваща над 500 младежи на възраст между 18 и 29 г., живеещи в общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци, които нито работят, нито учат в момента. В неговите рамки те преминават различни обучения по кариерно и личностно развитие, като на най-активните 20 участници ще бъде предоставена допълнителна обучителна и менторска помощ за стартиране на собствен бизнес.

The RAISE Youth project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Проектът RAISE Youth се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвежки фонд за младежка заетост.