Тя е на 26 години и мечтае да облагороди стара сграда като я превърне в книжарница. Най-важното за нея е чрез книжарницата да се правят доставки и по домовете, тъй като самата тя е с двигателни проблеми и неведнъж е изпитвала затруднения да получи учебниците си навреме, когато трябва да ангажира някой друг с доставката им.

Той е едва на 24 и иска да направи аптека на малкото парче земя, което притежава в едно селце близо до Гоце Делчев. Самият той има здравословни проблеми, които изискват бърз и лесен достъп до лекарства, затова иска да помогне на възрастните хора от селото, чиито поръчки за  медикаменти изпълнява и сега.

Невсе Арнауд и Шабан Бошнак са участници в курса по предприемачество, който Регионален младежки център RAISE Youth организира през септември. Разказваме ви тяхната история за бизнес проекти, чиято основна цел е да дадат решение на съществуващ проблем, а не непременно голяма печалба.

Самите те споделят, че не искат на тях да се гледа като на хора с някакъв тип здравословни проблеми, а като на способни и дейни младежи, на които трябва да се даде шанс, тъй като именно трудностите, които са срещали, са ги накарали да не се отказват.

"Притеснявахме се, че идеите ни няма да се харесат, тъй като в тях няма иновативен или технологичен елемент, но ние просто искаме да отговорим на нуждите на хората! Не всичко е пари, когато помогнеш на някого, емоционалната награда е много по-голяма".

Двамата мечтаят след време да имат още съмишленици и да има подвижни книжарници във всеки град на България и аптека във всяко село с телефон за доставка на лекарства по домовете. За тях това е мисия, защото искат да покажат, че нуждата не ражда проблем, а решение.

„Ходила съм в бюрото по труда неведнъж, за да кандидатствам за работа. Когато ме видят, казват, че за такива хора няма работа и трябва да следя в сайта, но да не възлагам големи надежди. Аз съм готова да работя 3 или 6 месеца без заплащане, само да видят, че имам потенциал. Нека ме наемат на работа за изпитателен период, просто искам да покажа какво мога!“, категорична е Невсе.

Според нея и нейния приятел Шабан хората с увреждания нямат нужда от помощ, а от достойни условия на труд и шанс да покажат на какво са способни. „Ние сме се научили да живеем по-отговорен живот“, допълват те. „Не сме по-малко хора, а като ни се даде задача, даваме всичко от себе си, за да я изпълним“!

Проектът RAISE Youth, изпълняван от Центъра за развитие на устойчиви общности, обхваща над 500 младежи на възраст между 18 и 29 г., живеещи в общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци, които нито работят, нито учат в момента. В неговите рамки те преминават различни обучения по кариерно и личностно развитие, като на най-активните 20 участници ще бъде предоставена допълнителна обучителна и менторска помощ за стартиране на собствен бизнес.

The RAISE Youth project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Проектът RAISE Youth се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвежки фонд за младежка заетост.