От 6-ти до 10-ти декември се проведе Седмица, посветена на регионалните фондове (Regional Funds week), в рамките на която бяха представени успешни проекти, финансирани от Regional Cooperation Funds и Youth Employment Funds. Една от кръглите маси бе посветена и на проекта RAISE Youth.

По време на нея бяха уточнени бариерите и възможностите за младите хора в областта на регионалното развитие, докато паралелно с това главният партньор от Хърватска бе посетен и от представител на Норвежки фонд за младежка заетост.

Оказа се, че България и Хърватска имат много общо що се касае до отношението на младите хора към предприемачеството. В голяма степен страхът от провал им е заложен от техните родители, а развитието в областта на земеделието или селските райони се смята за непрестижно и дори срамно. Мери Ан Рукавина, проектен координатор на проекта RAISE Youth, допълни още, че според нейните наблюдения младежите се стремят да избягват рискове, затова се насочват към столицата и големите градове.

Подобна практика се очертава и в България, това поясни Станимира Хаджимитова, проектен координатор на RAISE Youth България. Според Анита Тонкович, изследовател в Института „Ivo Pilar“ най-големият проблем, пред който сме изправени, е манталитетът, че да се завърнеш в родното село или малък град, е срам за цялото ти семейство и означава, че си се провалил.

Светлина в тунела обаче категорично има!

Така смятат и Миле Милкович, директор на Центъра за развитие LSŽ и Матео Иванач, ръководител на отдела за индустриално развитие и иновативна система – HGK на Асоциация на младите предприемачи в Хърватска. Те виждат възможности в популяризирането на селските райони като родното място на Никола Тесла например, или голямо чисто пространство, което може да се превърне в рай за дигиталните номади или за екологично чисто място, където може да си осигурите истинска храна.

„Пандемията затвори толкова много хора в големите градове, голяма част от нас, които живеем в селските райони, почти не усетихме някаква промяна, тъй като разполагаме с огромни свободни площи на открито.“, допълват още те.

Друго възможно решение е, т.нар. йо-йо ефект.

В него активна роля има местната власт посредством програми, чрез които да финансира младежи, които да заминават да учат в големите градове или в чужбина, а след това да се връщат и да пренасят своя опит и умения в местните общности. Друга възможност за младите хора е да развият пазар чрез инкубация – създаване на пазар чрез малки грантове и закупуване на продукти като форма на по-големи субсидии за млади хора. По-добрата политическа система без корупция и подобрената инфраструктура от своя страна ще допринесат за промяната на мисленето у младите хора.

Един от изводите по време на кръглата маса онлайн бе, че създаването на екосистема за иновации е от съществено значение за привличане на по-голям човешки капитал. Младежките центрове, разработени в рамките на проекта, са чудесно място за стартирането на нови бизнеси и създаването на нови продукти, бяха категорични участниците в събитието. Проектът RAISE Youth може да се използва и от местната власт, и местния бизнес за стратегически цели и ускоряване на иновативни подходи, както и повишаване на стойността на продуктите и намиране на устойчиви решения.

В седмицата от 6 до 10 декември бяха представени и други успешни проекти с акцент върху регионалното развитие, повече за тях може да научите тук: https://youthemploymentmag.net/?fbclid=IwAR33FkGbFfgCwb-dxG3KHimxD1sFWFRINaxAT7Z3ttVFvcuMQ9aEYbLzUUY

Проектът RAISE Youth, изпълняван от Центъра за развитие на устойчиви общности, обхваща над 500 младежи на възраст между 18 и 29 г., живеещи в общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци, които нито работят, нито учат в момента. В неговите рамки те преминават различни обучения по кариерно и личностно развитие, като на най-активните 20 участници ще бъде предоставена допълнителна обучителна и менторска помощ за стартиране на собствен бизнес.

The RAISE Youth project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Проектът RAISE Youth се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвежки фонд за младежка заетост.