Това се случи тази събота в залата на Регионален младежки RAISE център.

По време на събитието бяха определени името, седалището и уставът на кооператива. Негов „дом“ ще бъде село Елов дол, община Земен и ще предоставя туристически услуги, туроператорски и други дейности. 

Името бе съобразено с вече създаденото мобилно туристическо приложение Travel Sofia West, което може да изтеглите като сканирате QR кода. То бе създадено в рамките на проект RAISE Youth специално в услуга на младежите от Регионален младежки RAISE център, които са мотивирани да развиват туристическата дейност в региона.

Членове на управителния съвет на кооператива ще бъдат Антон Петров, Десислава Новакова и Антонина Кръстева, а на контролния съвет Румяна Христова, Женя Желязкова и Василен Василев.

За Председател бе избран Антон Петров, който е собственик на механа „Празниците“ в с. Непразненци, а също така и земеделски производител.

Одобри се  Проект на програма за развитието на кооператива през следващата една година, която е съобразена с индивидуалните дейности на всеки от учредителите.

Какви ще бъдат следващите стъпки на кооператива, следете на страницата на Регионален младежки RAISE център във Фейсбук!

Проектът RAISE Youth, изпълняван от Центъра за развитие на устойчиви общности, обхваща над 500 младежи на възраст между 18 и 29 г., живеещи в общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци, които нито работят, нито учат в момента. В неговите рамки те преминават различни обучения по кариерно и личностно развитие, като на най-активните 20 участници се предоставя  допълнителна обучителна и менторска помощ за стартиране на собствен бизнес.

 

The RAISE Youth project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Проектът RAISE Youth се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвежки фонд за младежка заетост.