То ще стартира през март и ще може да се слуша и онлайн.

На 14 и 15 януари представители на Регионален младежки RAISE център, Международен младежки център – Перник и други младежи присъстваха на обучение по създаване на аудио съдържание.

В рамките на двата дни те се научиха как да правят интервюта, как да обработват звук и да тренират гласа си. Поставени им бяха и няколко практически задачи от обучителя и техен бъдещ ментор Давид Калпачки. Като водещ на предаването „Събития и личности“ по БНР Благоевград, той оцени високо потенциала на участниците.

На финала на събитието младежите вече имаха цялостна концепция за предаването си, подготвиха любопитни теми, които да вълнуват техните връстници от региона и помислиха за събеседници, които да поканят за срещи и интервюта.

Името на младежкото предаване все още се пази в тайна, но предстои да стане известно в следващите месеци, когато всеки ще може да го слуша в съботните дни от 10 до 12ч, като част от предаването „Тийн зона“.

Предстои начинаещите журналисти да посетят радиото на място, за да се запознаят с различните инструменти за обработка на аудио материалите, да усетят работната атмосфера и да се запознаят със своите колеги.

Инициативата се осъществява със съдействието на солидарния фонд на Гражданско обединение „Равни.БГ“ и цели да повиши компетенциите на младежите в областта на медиите и създаването на аудио съдържание, както и да им даде платформа да говорят по темите, които ги вълнуват, за да достигнат до правилната аудитория и да се превърнат в част от регионалното младежко гражданско общество.

Проектът RAISE Youth, изпълняван от Центъра за развитие на устойчиви общности, обхваща над 500 младежи на възраст между 18 и 29 г., живеещи в общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци, които нито работят, нито учат в момента. В неговите рамки те преминават различни обучения по кариерно и личностно развитие, като на най-активните 20 участници се предоставя  допълнителна обучителна и менторска помощ за стартиране на собствен бизнес.

The RAISE Youth project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Проектът RAISE Youth се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвежки фонд за младежка заетост.