В края на 2018 год. Център за развитие на устойчиви общности започна работа по проект „Активни действия за иновативно и устойчиво младежко предприемачество – RAISE YOUTH”

Проектът ще се осъществява на територията на 4 пилотни държави: България, Хърватска, Испания и Румъния с експертното участие на организация  от Австрия. В рамките на 3 години ще бъдат разработени и тествани иновационни решения за мотивиране и ангажиране на млади хора от групата на т.н NEETs в придобиване на умения и компетенции, както за търсене на работа при променените условия на трудовия пазар, така и за организиране на собствен бизнес. Проектният консорциум цели да обучи над 2000 представители на целевата група в 3 основни направления: селско стопанство, туризъм и дигитални науки. В България проектът ще бъде реализиран в регион Перник, където ще бъде създаден и координационен център. След приключването на проекта с помощта на специално обучения и назначен екип от 3 –ма представители на целевата група Центърът ще продължи своята дейност в подкрепа  развитието на младежкото предприемачество.