Настоящият документ представлява предварителна информация, която да даде представа за явлението NEETs, страничните фактори, които повлияват неговото възникване и развитие, комуникационен подход и добри практики. Извлечената въз основа на този предварителен материал на по-късен етап ще бъде основа за извличане на нуждите на представители на целевата аудитория вече в регионален аспект.

Тази предварителна информация, в комбинация с полевото изследване ще даде възможност за по-добра диагностика и съответно предложения за последващи действия в посока овластяване на младите хора в регион Перник в посока наемане или самоемане, в т.ч и стартиране на собствен бизнес като възможности за преодоляване на проблемите с младежката безработица и оттам справяне с бедността.

Целият документ може да изтеглите оттук - Изтегли в PDF (2.4MB)