„Взаимодействие между институциите при решаване на случаи на домашното насилие“ бе темата на конференцията, организирана от Юридическия факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Тя се проведе на 26 ноември във връзка с 16-те дни срещу насилието над жени.

Експертът от ЦРУО и докторант към РУ Диана Георгиева говори по темата за икономическото овластяване на жените, преживели домашно насилие като начин за излизане от насилствена връзка. Тя представи документите, които предстои да бъдат подготвени, сред които брошура за трудовите права на жените и разказа подробно за предишното издание на проекта – WEGO2, в рамките на което бе подписан Териториален протокол за сътрудничество на територията на област Русе и бе проведен хакатон за икономическо овластяване на жени, преживели домашно насилие съвместно с Русенския университет.

Участие в конференцията взе и Деана Димова, директор на Сдружение „Център Динамика“, Русе, която е дългогодишен партньор на ЦРУО в рамките на проектите WEGO. Панелисти на събитието бяха още представители на кризисни центрове, полиция, прокуратура, асистенти към БАН, преподаватели в РУ и други.

Паралелно с тази среща в рамките на проекта бяха организирани фокус групи с жени, преживели домашно насилие, в три града – Пловдив, Русе и Търговище. Повече информация за тях, следете на нашия сайт!