През изминалия месец Център за развитие на устойчиви общности организира поредица от срещи с представители на регионални служби по заетостта, бюра по труда, служители от КНСБ от цялата страна, бизнес компании и НПО. На тях бе представен проектът WEGO3 и инструменти и политики за защита и подкрепа на пострадалите от такъв тип насилие.

Обучителите Станимира Хаджимитова и Диана Георгиева представиха и методологията за провеждане на лаборатории за политики. Те предстои да бъдат осъществени през следващата година и по време на тях да се избере конкретна област, насърчаваща правата на преживелите домашно насилие, която да бъде предмет на интервенция. Основната цел е чрез идентифициране на реални нужди да се подпомогне икономическата независимост на тези жени. Експертите отбелязаха и редица трудови права на жените, които са събрани в специална брошура, изготвена в рамките на проекта, която предстои да бъде предоставена на заинтересованите страни.

По време на уъркшопите бяха организирани и дискусии, на които участниците споделиха, че според тях са необходими промени в Закона за насърчаване на заетостта, а мерките трябва да обхващат не само жените, но и техните деца. Бюрата по труда организират и ателиета за търсене на работа, но техните служители смятат, че има още какво да се направи и споделят, че в Испания има отделни служители на агенциите по заетостта, които съдействат на жените, пострадали от домашно насилие като търсят работни места с облекчени условия на труд.

У нас тази функция понякога изпълняват т.нар. трудови посредници, а в някои бюра има назначени и психолози и case мениджъри. Участниците в работилниците споделиха още, че младежките и здравните медиатори, както и експерти от Агенцията за социално подпомагане могат да подпомагат жените като ги запознават подробно с техните трудови права.

Паралелно с тези срещи в рамките на проекта бяха организирани фокус групи с жени, преживели домашно насилие, в три града – Пловдив, Русе и Търговище. Повече информация за тях, следете на нашия сайт!