Екипът на Регионален младежки център (РМЦ) – Брезник проведе работна среща с Руслан Зарев, председател на Трънско туристическо дружество и Румяна Боянова, член на УС.

На нея бяха обсъдени възможностите за бъдещо взаимодействие и сътрудничество в сферата на туризма и туристическите услуги с акцент - община Трън.

Екипът ни представи накратко какви са бъдещите ни планове в тази насока. Една от задачите, която трябва да бъде изпълнена в най-кратък срок, е пускането в експлоатация на мобилно туристическо приложение под името travelsofiawest.eu, което ще предложи на едно място детайлна и полезна информация за туристически забележителности, места за отдих, хранене и развлечение в регион Перник.

Паралелно с това подготвяме и два туристически маршрута за алтернативен туризъм. Първият от тях ще бъде свързан с поклоннически (религиозен) туризъм, заради множеството реновирани и функциониращи манастири в Пернишко и оформянето на района като „Краищенско Светогорие“.

Вторият маршрут ще представи паметниците на социалистическото монументално изкуство от периода 1944 – 1989 г. Този вид туризъм е особено популярен сред чужденците, а вече и в десетки български градове се предлагат подобни тематични турове.

Представителите на Трънско туристическо дружество също разказаха за своята дейност от създаването си през 2017 г. Целта пред дружеството и неговите членове е свързана с развитие на туризма и опазване на околната среда. До този момент екипът е работил активно по изграждането на нови планински маршрути, както и по поддръжката на вече съществуващите. Те са основен инициатор и организатор на изкачвания с българско и международно участие до самите върхове. Работят още по доброволчески инициативи, свързани с почистване и облагородяване.

През 2019 г. ТТД изгражда първия планински веломаршрут в района – „ВелоЕрул“ с обща дължина от 56 км. През същата година стават член на Българския планинарски съюз и на Организацията за управление на Софийски туристически регион.

  • Бъдещо сътрудничество между РМЦ и ТТД ще бъде осъществявано в няколко аспекта:
  • Предоставяне на интересна, полезна и важна информация за туристическите забележителности от региона, която ще намери място в секциите на мобилното приложение travelsofiawest.eu;
  • През тази година дружеството планира издаване на туристическа брошура, където ние от своя страна можем да окажем финансова подкрепа за отпечатването.
  • Участие на дружеството в предстоящите фермерски изложения (пазари), където да презентират дейността и активностите си;
  • Сътрудничество с екипа на РМЦ относно рекламирането и продажбата на годишния календар на дружеството;
  • Съвместни дейности и инициативи в сферата на туризма;
  • Участие на ТТД в „Social Jam“ и хакатон – проблеми в туризма на областно и национално ниво.

    Проектът RAISE Youth, изпълняван от Центъра за развитие на устойчиви общности, обхваща над 500 младежи на възраст между 18 и 29 г., живеещи в общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци, които нито работят, нито учат в момента. В неговите рамки те преминават различни обучения по кариерно и личностно развитие, като на най-активните 20 участници ще бъде предоставена допълнителна обучителна и менторска помощ за стартиране на собствен бизнес.

The RAISE Youth project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Проектът RAISE Youth се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвежки фонд за младежка заетост.