Регионалният младежки център (РМЦ) в Брезник бе домакин на обучение за ученици от 6-ти клас от местното училище по проект NEMO на Център за развитие на устойчиви общности.

С помощта на обучителката Диана Георгиева учениците дискутираха теми като стереотипи, предразсъдъци, дискриминация, онлайн и офлайн идентичност фалшиви новини.

Малките ни гости проявиха интерес и от разположената в РМЦ изложба на мартеници.


Проектът RAISE Youth, изпълняван от Центъра за развитие на устойчиви общности, обхваща над 500 младежи на възраст между 18 и 29 г., живеещи в общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци, които нито работят, нито учат в момента. В неговите рамки те преминават различни обучения по кариерно и личностно развитие, като на най-активните 20 участници ще бъде предоставена допълнителна обучителна и менторска помощ за стартиране на собствен бизнес.

The RAISE Youth project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Проектът RAISE Youth се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвежки фонд за младежка заетост.