Днес ви представяме още един важен участник в проекта на ЦРУО – Raise Youth – в подкрепа на младежта в Област Перник.

Никола Николаев е на 25 г. Завършил е СОУ,,Васил Левски“, паралелка ‚,Информационни технологии‘, след това продължава обучението си в ЮЗУ,,Неофит Рилски“, Благоевград, специалност „Кинезитерапия“.

Как разбра за проекта Raise Youth?

За проекта разбрах от познат, който ми обясни в няколко изречения за целта. Грабна идеята за подпомагане и развитие на района ни, тъй като има голям потенциал, който не се използва, също и за насърчаване на младежта да бъдат по-дейни, защото се наблюдава голяма незаитересованост към каквито и да е действия с цел развитие!

Какви хоризонти е открил пред теб проектът досега?

Откакто съм в проекта се запознах с много млади, амбициозни и решени да направят нещо с бъдещето си хора. Обучението по предприемачество ми помогна да изградя бизнес план за бъдещи начинания и да сложа началото му.

Как те е вдъхновил?

Вдъхновението идва от лицата, които водят различните видове обученя, защото те са пример за това как с постояннство и упоритост се реализират целите им.

Защо, според теб, някои млади хора, които нито работят, нито учат, не желаят да се възползват от възможностите, които Raise Youth предоставя?

Това което ги възпрепятсва за възползването от възможностите, може би е страх от излизането от зоната на комфорт, тъй като сме в малък град и промени не се случват често. Също така и модела за такова безплатно подпомагане няма гласност в нашата страна, това също би било пречка, защото се страхуваме от непознатото.

Какво може да бъде сторено по-добре от ЦРУО за развиване на Raise Youth? Върху какви инициативи смяташ, че е редно да се наблегне?

 

Да се дават повече примери с хора вече преминали обучения и стартирали успешен собствен бизнес, за да може да се покаже нагледно работата ни.

Защо трябва младите да се включат в Raise Youth?

Младежта трябва да се възползва от проекта, защото бъдещето е в нашите ръце и промяната зависи от нас. Проекта дава възможността за стартиране на начинания без да имаме някакви познания или капитал-осигурява се обучител и възможност за първоначално финансово подпомагане при нужда.

Кои са най-големите плюсове на родното ти място и неговото население? Ами най-големите минуси?

Според мен най-големия плюс е локацията му, именно, че е на 50 км от столицата. Много от столичаните пътуват през уикендите към родните им села, по-малки градове или вили за отдих. За минус бих споменал същото, защото по-голяма част от населението избира да работи в столицата, тъй като там възможностите са много повече.

Какво е любимото ти ястие?

Обичам всяко едно ястие свързано с месо.

Проектът RAISE Youth, изпълняван от Центъра за развитие на устойчиви общности, обхваща над 500 младежи на възраст между 18 и 29 г., живеещи в общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци, които нито работят, нито учат в момента. В неговите рамки те преминават различни обучения по кариерно и личностно развитие, като на най-активните 20 участници ще бъде предоставена допълнителна обучителна и менторска помощ за стартиране на собствен бизнес.

The RAISE Youth project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Проектът RAISE Youth се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвежки фонд за младежка заетост.