Днес ви представяме още един важен участник в проекта на ЦРУО – Raise Youth – в подкрепа на младежта в Област Перник.

Сузана Михайлова е на 28 г., завършила е политически науки и има опит в общинската администрация. Интересите ѝ са свързани с различни сфери: от история до спортни занимания. Занимава се със спорт от 6 години, като дори има изкаран курс за фитнес инструктор.

Как разбра за проекта Raise Youth?

Бях координатор за община Ковачевци.

Какви хоризонти е открил пред теб проектът досега?

Даде ми силата да се замисля за създаването на свой бизнес, свързан със спорта.

Как те е вдъхновил?

Чрез обученията, които преминах.

Защо, според теб, някои млади хора, които нито работят, нито учат, не желаят да се възползват от възможностите, които Raise Youth предоставя?

Не мога да намеря разумна причина за това.

Какво може да бъде сторено по-добре от ЦРУО за развиване на Raise Youth? Върху какви инициативи смяташ, че е редно да се наблегне?

Да засегне области като спорт и здравословен начин на живот.

Защо трябва младите да се включат в Raise Youth?

Защото дава много идеи, опит и нови знания.

Кои са най-големите плюсове на родното ти място и неговото население? Ами най-големите минуси?

Плюсовете са свързани с близостта ни до гр. София. Има много млади хора в града. Минусите бих ги свързала със замърсения ни въздух и липсата на работни места за младите.

Какво е любимото ти ястие?

Паста.

Проектът RAISE Youth, изпълняван от Центъра за развитие на устойчиви общности, обхваща над 500 младежи на възраст между 18 и 29 г., живеещи в общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци, които нито работят, нито учат в момента. В неговите рамки те преминават различни обучения по кариерно и личностно развитие, като на най-активните 20 участници ще бъде предоставена допълнителна обучителна и менторска помощ за стартиране на собствен бизнес.

The RAISE Youth project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Проектът RAISE Youth се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвежки фонд за младежка заетост.