Днес ви представяме още един важен участник в проекта на ЦРУО – Raise Youth – в подкрепа на младежта в Област Перник.

Боряна Кирилова е на 26 г. от Брезник. Тя има средно специално образование, както и 6 г. професионален опит в сферата на ресторантьорството.

Как разбра за проекта Raise Youth?

За проекта разбрах от Бюрото по труда.

Какви хоризонти е открил пред теб проектът досега?

Осъзнах с какво наистина искам да се занимавам - да имам собствен салон за маникюр.

Как те е вдъхновил?

С ползотворните разговори с прекрасния екип на проекта в Брезник.

Защо, според теб, някои млади хора, които нито работят, нито учат, не желаят да се възползват от възможностите, които Raise Youth предоставя?

Защото някои хора очакват, че всичко се случва без никакви усилия, а според мен проектът дава възможности, но трябва първо да имаш желание и цел и след това да положиш усилия за това, което искаш да постигнеш.

Какво може да бъде сторено по-добре от ЦРУО за развиване на Raise Youth? Върху какви инициативи смяташ, че е редно да се наблегне?

Смятам, че целевата група не трябва да бъде ограничена до 29 г. И да се даде шанс и на хората, които са малко по-осъзнати в живота, например до 35 г.

Защо трябва младите да се включат в Raise Youth?

Защото всички млади се оплакват, че навсякъде изискват опит, когато кандидатстват за работа, а проектът им дава възможност да опитат нещо, което те сами да направят със собствените си знания и умения и възможността да не бъдат зависими.

Кои са най-големите плюсове на родното ти място и неговото население? Ами най-големите минуси?

Най-големите плюсове са, че градът ни е малък и спокоен, а най-големите минуси са в ограниченото мислене на хората живеещи в него.

Какво е любимото ти ястие?

Пилешка супа, виенски шницел, ориз на фурна, всички торти и сладкиши.

Проектът RAISE Youth, изпълняван от Центъра за развитие на устойчиви общности, обхваща над 500 младежи на възраст между 18 и 29 г., живеещи в общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци, които нито работят, нито учат в момента. В неговите рамки те преминават различни обучения по кариерно и личностно развитие, като на най-активните 20 участници ще бъде предоставена допълнителна обучителна и менторска помощ за стартиране на собствен бизнес.

The RAISE Youth project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Проектът RAISE Youth се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвежки фонд за младежка заетост.