Днес ви представяме още един важен участник в проекта на ЦРУО – Raise Youth – в подкрепа на младежта в Област Перник.

Александър Тодоров е от Брезник. Изучавал е право в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. През годините се е занимавал с много дейности във всякакви сфери, но работата му като сътрудник в адвокатска кантора е сред най-интересните.

Как разбра за проекта Raise Youth?

От интернет.

Какви хоризонти е открил пред теб проектът досега?

Все още сме в самото начало на едно голямо бъдеще.

Как те е вдъхновил?

Ще перифразирам мотото ми, че има има надежда за всеки, който иска нещо и естествено действа за неговото постигане.

Защо, според теб, някои млади хора, които нито работят, нито учат, не желаят да се възползват от възможностите, които Raise Youth предоставя?

Като цяло има млади хора, които изобщо не искат да имат личностно развитие. Те смятат, че могат да живеят на гърба на другите без значение дали са родители, приятели или прочие. Липсата на желание да се развие един човек е сред повечето млади хора, които пък, от една страна, чакат нещата “наготово”. От друга страна, си мислят, че те няма да имат късмет и липсата на самоувереност и мотивация на един човек го води към дъното на океана.

Какво може да бъде сторено по-добре от ЦРУО за развиване на Raise Youth? Върху какви инициативи смяташ, че е редно да се наблегне?

Гъвкавост, мотивация, продробности, реклама.

Защо трябва младите да се включат в Raise Youth?

Защото това е един малък за едни и голям шанс за други да успеят в личностното или кариерно си израстване.

Кои са най-големите плюсове на родното ти място и неговото население? Ами най-големите минуси?

Прекрасната природа е най-хубавото нещо, което може да има един малък град, а близостта до столицата дава още повече интерес към града. Минуси има всеки град и един от тях е ясен на повечето хора в малките градове, а именно завистта, но по-скоро липсата на инвеститори в града е най-големият минус.

Какво е любимото ти ястие?

Свинско с печени картофи (здравословно), пица (нездравословно).

Проектът RAISE Youth, изпълняван от Центъра за развитие на устойчиви общности, обхваща над 500 младежи на възраст между 18 и 29 г., живеещи в общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци, които нито работят, нито учат в момента. В неговите рамки те преминават различни обучения по кариерно и личностно развитие, като на най-активните 20 участници ще бъде предоставена допълнителна обучителна и менторска помощ за стартиране на собствен бизнес.

The RAISE Youth project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Проектът RAISE Youth се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвежки фонд за младежка заетост.