Днес ви представяме още един важен участник в проекта на ЦРУО – Raise Youth – в подкрепа на младежта в Област Перник.

Василен Василев е на 29 г. от Перник. Има средно образование, има професионален опит като оператор на металорежещи машини, хобито му е пчеларство.

Как разбра за проекта Raise Youth?

Чрез здравния медиатор на гр. Брезник - Даниела Захова.

Какви хоризонти е открил пред теб проектът досега?

Добър старт и кариера с моето хоби.

Как те е вдъхновил?

Проектът ми даде много информация и нужното обучение за добра реализация.

Защо, според теб, някои млади хора, които нито работят, нито учат, не желаят да се възползват от възможностите, които Raise Youth предоставя?

Защото нямат интерес към своето бъдеще.

Защо трябва младите да се включат в Raise Youth?

За да знаят повече и по този начин те ще имат представа за тяхното бъдеще.

Кои са най-големите плюсове на родното ти място и неговото население? Ами най-големите минуси?

Има хубава природа, добри условия за моята реализация. Минусът е, че за повечето млади няма такава възможност за реализация.

Какво е любимото ти ястие?

Мусака с таратор .

Проектът RAISE Youth, изпълняван от Центъра за развитие на устойчиви общности, обхваща над 500 младежи на възраст между 18 и 29 г., живеещи в общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци, които нито работят, нито учат в момента. В неговите рамки те преминават различни обучения по кариерно и личностно развитие, като на най-активните 20 участници ще бъде предоставена допълнителна обучителна и менторска помощ за стартиране на собствен бизнес.

The RAISE Youth project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Проектът RAISE Youth се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвежки фонд за младежка заетост.