Знаете ли какво е Сурова? Питаме ви, но по-скоро знаем отговора – за съжаление, не. Затова екипът на Регионалния младежки център – Брезник, част от ЦРУО, реши да ви запознае с тази многовековна традиция, уникална за Област Перник.

Момчетата и момичетата от Младежкия център бяха поканени да се запознаят с местния празник Сурова от Народните читалища „Искра-1932 г.“ с. Слаковци и „Дебелец-1932 г.“ с. Садовик.

Читалищните секретари на двете институции разказаха интересни факти около историята и възникването на сурвакарските игри в Граово.

По думите им традицията води началото си от незапомнени времена и се отбелязва на 13 срещу 14 януари. Тогава всяка година из селата тръгват суровашкари (суровичкаре, звончаре). За тези два дни участниците в обичая са се подготвяли цяла година – да направят ликовете (маските) и да определят реда на обиколка по къщите.

Най-главният от всички участници в една група е болюбашията – човек с авторитет и заслуги. Той отговаря за реда, организацията и направата на ликовете. Облечен е в специална униформа и в ръката си държи дървена, но по-често автентична стара сабя и задължително има свирка, с която въдворява ред.


Суровашкарите минават по къщите и казват своя благослов – да се роди жито, да няма мор по животните, да има здраве и берекет. Хората пък от своя страна ги даряват богато с месо, вариво, сланина, греяна ракия и пари. Те не минават само в къщите, където има наскоро починал. Всички очакват сурвакарската група с нетърпение и трепет. Редът на преминаване е такъв – първо младоженците, след това попът, който ръси с вода всяка къща, свекърът и свекървата, попът и клисарът, мечкарят с мечката, старците. Те са придружени с тъпан. Без тъпан не може, защото той създава настроение и заедно със звъна на звънците се създава неповторима атмосфера.

Екипът на Младежкия център имаше възможността да разгледа и етнографската сбирка в село Слаковци. В нея могат да се видят автентични предмети от бита на местното население.

„На 21 януари 2003 година бе открита етнографската сбирка. Населението ни държи много на нея и с гордост може да отбележим, че тя е посещавана целогодишно от гости от близко и далеч. Гордеем се с нея, защото това е животът на нашето население. Стараем се нищо да не бъде забравено и идващото поколение да помни и съхранява миналото на нашето село”, споделя секретарят на читалището Светла Пантелеева.

Проектът Raise Youth обхваща над 500 младежи на възраст между 18 и 29 г., живеещи в общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци, които нито работят, нито учат в момента. В неговите рамки те преминават различни обучения по кариерно и личностно развитие, като на най-активните 20 участници ще бъде предоставена допълнителна обучителна и менторска помощ за стартиране на собствен бизнес.

Регионалният младежки център в Брезник е създаден като част от проекта и действа като първа точка на контакт за всеки заинтересован да се включи.


Raise Youth се изпълнява от Центъра за развитие на устойчиви общности с финансовата подкрепа на Норвегия, Лихтенщайн и Исландия.