Днес ви представяме първия участник в проекта на ЦРУО – Raise Youth – в подкрепа на младежта в Област Перник.

Милен Миланов е на 28 г. и е родом от Брезник. Завършва „Медии и журналистика“ (бакалавър) и Регионално развитие (магистър) в УНСС в София. Професионалният му опит обхваща различни медии, ПР и търговия.  

Как разбра за проекта Raise Youth?

За проекта разбрах от социалните мрежи и от местните информационни сайтове.

Какви хоризонти е открил пред теб проектът досега?

До този момент мога да кажа, че благодарение на Raise Youth се запознах с много нови и млади хора, които са интелигентни, амбициозни и предприемчиви. Същите смятат, че има добри условия за развитие и стартиране на собствен бизнес у нас, и са успешни в своите сфери. Работата по проекта ми даде шанс да участвам в лидерската академия „Солидарни с малките населени места“ на Институт „Перспективи“, която се проведе през месец август миналата година.

Как те е вдъхновил?

Вдъхнови ме да вярвам, че в наши дни младите хора сме именно тези, които носят позитивната промяна в световен мащаб. Самоволно или не сме активни участници в случването на множество обществени или социални процеси.

Защо, според теб, някои млади хора, които нито работят, нито учат, не желаят да се възползват от възможностите, които Raise Youth предоставя?

Смятам, че това е така, защото са израснали в семейства с патриархално възпитание, където общоприетите стереотипи доминират. Те разсъждават по следния начин: за да дадеш нещо от себе си, трябва след това задължително да получиш друго в замяна. Това на практика не е така. За да е успешен един човек, той трябва да работи много над себе си, да се самообразова и усъвършенства, да се доказва. Няма как да се очаква, че животът вечно ще ни дава всичко наготово.

Какво може да бъде сторено по-добре от ЦРУО за развиване на Raise Youth? Върху какви инициативи смяташ, че е редно да се наблегне?

Това, което е направено дотук, не е никак малко. Смятам, че за в бъдеще нашите усилия трябва да бъдат насочени към повече практически обучения, приложими спрямо нуждите на младите хора от регион Перник. Трябва да се работи в няколко направления - интегрирането им в социални, доброволчески каузи и инициативи; усвояването на нови компетенции относно това как правилно да управляват времето си, как да приоритизират задачите и най-важното - да постигнат целите си. Те трябва да осъзнаят ролята си на активни граждани в обществото.

Защо трябва младите да се включат в Raise Youth?

Защото ще научат нови, важни и интересни неща, както и ще променят мисленето си в положителна посока. Raise Youth дава крилаaa… 😉

Кои са най-големите плюсове на родното ти място и неговото население? Ами най-големите минуси?

Населеното място, в което живея, е прекрасно заради своята природа, както и заради множеството традиции и обичаи, съхранени и пренесени във времето. Тук витае приятен възрожденски дух и специална атмосфера. Като минус бих посочил това, че градът все повече обезлюдява, а младите хора избират столицата или Терминал 2 като решение и последващ път за своето развитие.

Какво е любимото ти ястие?

Нямам точно определено любимо ястие. Обичам нашата традиционна храна и ми се ще да запазим автентичния ѝ вкус.

Какво обичаш да правиш в свободното си време?

През свободното си време обичам да пътувам и да преоткривам непознати места. Част съм от Самодейния читалищен театър в гр. Брезник.

Проектът Raise Youth обхваща над 500 младежи на възраст между 18 и 29 г., живеещи в общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци, които нито работят, нито учат в момента. В неговите рамки те преминават различни обучения по кариерно и личностно развитие, като на най-активните 20 участници – сред които е и Милен – ще бъде предоставена допълнителна обучителна и менторска помощ за стартиране на собствен бизнес.

Той се изпълнява от Центъра за развитие на устойчиви общности с финансовата подкрепа на Норвегия, Лихтенщайн и Исландия.