На 10, 11 и 12 декември се проведе партньорска среща по проект RAISE Youth, в която взеха участие представители на всички партньори в Загреб, Хърватска. Участниците в проекта от 4-те държави – България, Хърватска, Румъния и Испания обсъдиха своя опит до момента, планираха бъдещите дейности по проекта и споделиха методите си за достигане на основната таргет група NEETs.

На срещата отново подробно бе обсъден новаторският RAISE модел, който цели да стимулира чиракуването в отделните райони и да провокира интереса от страна на младежите. Акцент в срещите бе също така разпределението на бюджета и комуникацията между отделните партньори.