Днес, 30.01.2019 г. на своя сесия Общинският съвет на община Брезник единодушно подкрепи предложеното от Центъра за развитие на устойчиви общности /ЦРУО/ партньорство по проект „Младежта в действие“ (RAISE Youth)!

ЦРУО получи право на ползване на две помещения в бившето селскостопанско училище, които ще ремонтира  и ще изгради регионален иновационен Младежки RAISE център за обучение, демонстрации и управление на дейността по проекта в окръг Перник.

Очаква се през юли, след преминаване на редица обучения, в Младежки RAISE център да започнат работа трима млади хора от целевата група – младежи на възраст между 18 и 29 години, които нито работят, нито учат.