Община Радомир домакинства втората предварителна работна среща по проект RAISE Youth във връзка със създаването и функционирането на Туристически кооператив в област Перник.

Събитието се състоя миналата седмица в залата на Младежкия дом с участието на представители на общинска администрация, на СНЦ "МИГ-Радомир-Земен" и граждани.

Сред гостите бе областният управител на Перник Кирил Стоев. Той заяви пълната си подкрепа относно проектните дейности, свързани с популяризирането на региона като атрактивна туристическа дестинация.

Стоев уточни, че от страна на Областна администрация Перник се планира създаването на Областен съвет по туризъм, който ще се фокусира върху изработването на цялостна концепция за развитие на сектора на регионално ниво и устойчивото му развитие.

Присъстващите на работната среща се запознаха и с обобщените резултати от анкетното проучване за нагласите на местното население относно създаването и функционирането на туристически кооператив. Допитването беше проведено през месец февруари  от екипа на Регионален младежки RAISE център гр. Брезник и в него участваха представители на различни сфери и браншови организации от област Перник.

Проектът RAISE Youth, изпълняван от Центъра за развитие на устойчиви общности, обхваща над 500 младежи на възраст между 18 и 29 г., живеещи в общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци, които нито работят, нито учат в момента. В неговите рамки те преминават различни обучения по кариерно и личностно развитие, като на най-активните 20 участници се предоставя  допълнителна обучителна и менторска помощ за стартиране на собствен бизнес.

The RAISE Youth project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Проектът RAISE Youth се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвежки фонд за младежка заетост.