Кристияна е един от участниците ни в третата кохорта на обучението по предприемачество. Говори 3 езика, интересува се от фотография и изкуства и вече има собствен бизнес – изработва подаръчни кутии за специални поводи.

Когато решава да се включи в обучението, мотивирана от своята учителка Десислава Александрова, Кристияна вече е започнала да развива своя бизнес. Въпреки това решава да се включи, защото „не се случва често в Брезник или дори в Перник да има обучение по предприемачество“. И остава приятно изненадана както от лекторите, така и от самата програма.

„В началото ми беше трудно на обучението – постоянно лекции и теория, но беше и много интересно. Аз имах интерес към създаване на бизнес, но благодарение на обучението разбрах как да разширя знанията си, как да стигна до повече целеви групи. Теорията беше много интересна, създаването на бизнес план също – да имаш точна и конкретна цел, която искаш да следваш, това е, което научих“, казва Кристияна.

И допълва: “Лекторите ми помогнаха да разбера, че може да имаш партньори, инвеститори, разшириха кръгозора ми, показаха ми, че не всичко е права линия. С курса по предприемачество сякаш нагледно видях всичко, което учим по същия предмет в училище – как да направя бизнес план и да помисля как да реализирам идеите си.”

За нея най-ценният урок от това преживяване е, че младежите трябва да участват в такъв тип инициативи, защото това създава страхотна среда за завързване на ценни контакти.

Макар и само на 18 години, Кристияна не просто прави кутии за подаръци, тя крие в себе си кутия пълна с идеи.

Планира да разшири асортимента си от продукти с още подаръчни кутии, този път за рождени дни и сватби. С едно от момичетата в курса решават да се комбинират в идеите си за разширяване на своите бизнеси. И това далеч не е всичко благодарение на добрата връзка с менторите, Кристияна се включва в обучение за развитие на професионалните умения чрез редица от дейности, което се провежда в Нидерландия. Макар да е ориентирано към обучители, които работят с младежи, което не е в сферата на младото момиче, сега тя планира да осъществи проект на подобна тематика и в България.

Обучението за ментално здраве, което планира да проведе ще се състои тази есен в София, където Кристияна ще бъде студентка по международни отношения.

Въпреки че скоро напуска малкия град, младото момиче все още се интересува от подобряването на качеството на живот в Брезник. Споделя, че с радост би се включила като доброволец в бъдещи инициативи на Регионален младежки RAISE център и има идеи за провеждане на обучения за кариерно развитие или създаване на клубове по интереси.

„Нужни са и дейности, свързани с екология и опазване на околната среда, които да са насочени към най-малките, защото всяка промяна започва от тях“, казва още Кристияна.

Още за нейния бизнес ще откриете тук: https://www.facebook.com/GiftBoxForYou2

Проектът RAISE Youth, изпълняван от Центъра за развитие на устойчиви общности, обхваща над 500 младежи на възраст между 18 и 29 г., живеещи в общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци, които нито работят, нито учат в момента. В неговите рамки те преминават различни обучения по кариерно и личностно развитие, като на най-активните 20 участници се предоставя  допълнителна обучителна и менторска помощ за стартиране на собствен бизнес.

The RAISE Youth project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Проектът RAISE Youth се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвежки фонд за младежка заетост.