Използването на социалните мрежи от репресивни държави и екстремистки групи директно допринася за заплахите, пред които са изправени някои от най-уязвимите общности в света, и може да изостри проявите на насилие там, където са извършени жестокости или има риск за избухване на такива, според новия анализ на Minority Rights Group International (MRG) и Ceasefire Centre for Civilian Rights.

Прочети още...

Професори от няколко университета, главни редактори на медии и студенти по журналистика се събраха на 28 май в Рослин Център Парк хотел, за да обсъдят  има ли място за малцинствата и мигрантите в публичния дискурс на българските медии, солидарна ли е аудиторията у нас и кои са основните предизвикателства пред медиите при отразяването на тези теми.

Прочети още...

ВТОРИ конкурс „ЖУРНАЛИСТИКА ЗА РАЗВИТИЕ - 2019

Център за развитие на устойчиви общности

и

Българска платформа за международно развитие

обявяват конкурс

„Журналистика за развитие – 2019

за журналисти с принос в отразяването на философията, принципите и инструментите на Европейската политика за развитие и участието на България в нея

Прочети още...

С удоволствие съобщаваме, че е отворен за кандидатстване вторият онлайн курс на английски език по проект “Reporting Effectively on Development, Minorities and Migration” (CSO-LA/2017/388-349)

Прочети още...

Име на проекта: Reporting Effectively on Development, Minorities & Migration(MMM)

Финансиране по EuropeAid/151103/C/ACT/MULTY

Времетраене: 2017 - 20202

Партньори: Minority Rights Group Europe (MRGE) – апликант, Будапеща, Унгария; Minority Rights Group International (MRGI), Лондон, Великобритания; фондация „Джендър проект в България“; Economic University, Краков, Полша; The Human Rights League, Братислава, Словакия

Прочети още...