Професори от няколко университета, главни редактори на медии и студенти по журналистика се събраха на 28 май в Рослин Център Парк хотел, за да обсъдят  има ли място за малцинствата и мигрантите в публичния дискурс на българските медии, солидарна ли е аудиторията у нас и кои са основните предизвикателства пред медиите при отразяването на тези теми.

Сред панелистите бяха познати имена като проф. Мария Нейкова от Софийския университет, проф. Анна Кръстева от НБУ, проф. Петранка Филева, също от Софийския университет, Юлиана Методиева, главен редактор на „Маргиналия“, Ирина Недева, председателка на АЕЖ-България и други. Модераторът д-р Ралица Ковачева не пропусна да даде думата и на гостите на събитието, сред които Георги Марков - редактор на "Събота150", Антоанета Маркова – редактор на вестник „Сега“ и Кристина Баксанова – гл. редактор Новини - БТВ.

Всички бяха единодушни, че медийният пазар у нас среща все по-сериозни предизвикателства в опитите си да отразява проблеми, свързани с борбата с глада и опазването на природните ресурси. Не само утвърдените имена, но и по-младите им колеги подчертаха, че за международната журналистика и отразяването на политиката за развитие се искат средства, с каквито българските медии най-често не разполагат. Застъпени бяха и темите за плюсовете и минусите на журналистиката на свободна практика или включването в международни журналистически проекти с финансиране от ЕС или неправителствени организации.

Кръглата маса беше организирана от Център за развитие на устойчиви общности по проект, финансиран от ЕС с водещ партньор Minority Rights Group Europe завърши с   изявено общо желание за формиране на общност, която работи по проблемите на развитието, мигрантите и малцинствата.