• Covid-19 пренася сексуалния тормоз на работното място и онлайн

    Преминаването на дистанционен режим  на работата от дома даде на сексуалните насилници нови инструменти, с които да манипулират, сплашват и малтретират жени, предупреждават различни защитни организации.

  • This May Day call for rights for workers without borders - European Alternatives[1]

    Just as the Covid-19 crisis has transformed the daily lives of most people across the planet, it has highlighted many of the traits of the socio-economic system that predated the virus but were very largely ignored. In particular, it has highlighted the precariousness of many of the most essential workers to the continued existence of society, those ensuring health and care, food cultivation and harvesting, goods delivery and waste disposal.

  • Призивът на „Работници без граници“ във връзка с Първи май - Европейски алтернативи[1]

    Кризата Covid-19 преобрази ежедневието на повечето хора по цялата планета и подчерта много от минусите на социално-икономическата система, предшестващи вируса, които в голяма степен бяха игнорирани. По-конкретно, тя показа несигурността на много от най-важните работници за продължаващото съществуване на обществото - тези, които осигуряват здраве и грижи, отглеждат и събират храна, доставят стоки и извозват отпадъци.