През септември се срещнахме с психолози, адвокати и социални работници от сдружение „Център Динамика“ – гр. Русе, Асоциация „Ная“ – гр. Търговище и фондация „Джендър Алтернативи“ – гр. Пловдив.

На срещата бе представен проект WEGO3 и бъдещите съвместни действия, а именно – провеждането на фокус групи с жени, преживели насилие от интимния партньор, организирането на обучения за бизнес и НПО, както и организирането на лаборатории за политики, където ще бъдат обсъдени мерки за икономическо овластяване на жени, преживели насилие от интимния партньор.

Дългогодишното партньорство с Център Динамика продължава с идеята на разширяване на местния Териториален протокол, подписан в рамките на WEGO2 и включването на нови ключови играчи. Работата с новите центрове пък очерта различни идеи като напр. за обучение и преквалификация на жени, пострадали от домашно насилие или преференциални условия за прием на децата на такива жени в детски заведения и училища.

По време на тези първи срещи още веднъж се открои сериозната нужда от дискусии и предприемане на конкретни мерки за икономическото овластяване на тези жени, тъй като се оказва, че голяма част от тях са възпрепрядствани от насилниците да работят или са принудени да работят на едно и също място с насилника. Все още липсва чувствителност по темата от страна на бизнеса. Макар и асоциация „Ная“ да сподели добри примери за местни компании, които подкрепят пострадали от насилие жени, все още има работодатели, които принуждават служителките си да попълват документи, свързани със здравословното им състояние.

От Център Динамика пък откроиха гъвкавото работно време като подходяща мярка, която редица работодатели могат да въведат с цел да запазят или пък да наемат на работа служителки, пострадали от насилие от страна на интимния партньор.

Какво ще се случи след срещите с жените и с представителите на бизнеса и институциите, следете на нашия сайт!